Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

GroenLinks vindt dat multinationals de richtlijnen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen moeten volgen. De overheid moet er actief op toezien dat dit gebeurt.

Door de risico’s op dit terrein in kaart te brengen en aan te pakken worden grove schendingen van mensenrechten voorkomen. De schrijnende arbeidsomstandigheden in de textielfabrieken in Bangladesh en de landroof in Madagaskar laten zien dat dit hard nodig is.

De OESO-richtlijnen en UN Guiding Principles over verantwoord ondernemen zijn nuttige richtlijnen, maar er bestaat geen mechanisme om af te dwingen dat bedrijven deze richtlijnen ook echt naleven. Ook de IMVO-convenanten die onder leiding van Minister Ploumen worden opgesteld zijn een tandeloze tijger. GroenLinks wil daarom bindende wetgeving voor bedrijven om uitbuiting van mens en milieu tegen te gaan. GroenLinks wil dat Europese landen samen optrekken op dit punt en vaker bindende wetgeving te maken zoals GroenLinks voor elkaar kreeg bij de aanpak van conflictmineralen.