Wij willen:

  • Een stevige CO2-heffing voor de industrie;
  • Strenger straffen bij milieucriminaliteit;
  • Meer groen in de steden, en natuurgebieden beter beschermen;

Een gezonde en groene leefomgeving is van levensbelang. Op dit moment sterven er jaarlijks 12.000 mensen vroegtijdig aan luchtvervuiling. En nergens in de wereld gaat het zo slecht met de biodiversiteit als in Nederland. De coronacrisis heeft ons laten zien dat het anders kan. Met groene investeringen en een eerlijke aanpak kunnen we een omslag maken.

Een CO2-heffing voor de industrie

De CO2-heffing moet worden aangescherpt. De industrie moet meer CO2 besparen en eerlijk betalen voor vervuiling. Het geld wat de CO2-heffing oplevert gaat naar duurzaamheidssubsidies, zodat de industrie meebetaalt aan de verduurzaming van Nederland.

Strengere normen voor chemische stoffen

We voeren strengere normen in voor chemische stoffen. Persistente giftige stoffen als GenX, PFAS en PAK's brengen ernstige schade toe aan mens, dier en milieu en moeten in de hele productieketen te traceren zijn. Het gebruik ervan faseren we dan ook uit.

Aanpak milieucriminaliteit

Bij lozing van giftige stoffen door bedrijven in het water of in de lucht, moeten zwaardere straffen opgelegd worden door omgevingsdiensten. Te veel veelplegers van milieucriminaliteit komen nu weg met een kleine boete. Naast het invoeren van strenge normen verbeteren we de handhaving en verhogen we de straffen.

Luchtkwaliteit

Voor gezonde lucht moeten we zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af. De uitstoot van vervuilende stoffen door industrie, verkeer en landbouw moeten fors naar beneden. We leggen geen nieuwe autowegen aan maar investeren in het openbaar vervoer en de fiets. We verscherpen de eisen voor houtkachels.

Meer ruimte voor natuur

GroenLinks wil investeren in een nationaal netwerk van onderling verbonden natuurgebieden. Door deze gebieden aan elkaar te verbinden zijn planten en dieren beter bestand tegen negatieve milieueffecten. En voor het behoud van de biodiversiteit in beschermde natuurgebieden is het van belang dat er bufferzones om deze gebieden heen worden gecreëerd.

In de steden willen we meer groene plekken creëren zoals parken en stadstuinen, ook moet er meer groen worden verwerkt zoals bomen en struiken. Dit is goed voor de luchtkwaliteit, het lokale klimaat en de waterhuishouding.