Wij willen:

  • Halvering van de veestapel;
  • Vliegveld Lelystad niet open;
  • De maximumsnelheid van 100 kilometer per uur behouden.

Kampioen stikstofuitstoot

Nederland is kampioen stikstofuitstoot. Onze snelwegen, intensieve veehouderij en vliegvelden zorgen ervoor dat we tot de hoogste uitstoters ter wereld horen. Dit is desastreus voor onze natuur en slecht voor de gezondheid.

Daarom is er internationale regelgeving die ervoor zorgt dat er niet te veel stikstof neerslaat in de natuur. Met lokale wetgeving zorgt Nederland ervoor dat we ons hieraan houden. In theorie tenminste. In praktijk stoot Nederland al jarenlang te veel stikstof uit. Dit komt door een slechte wet met creatieve rekenmethodes.

In 2019 besloot de Raad van State dat het genoeg was. Er mag geen nieuwe stikstof meer worden uitgestoten. Hierdoor kan bijvoorbeeld de uitbreiding van een veehouderij, maar ook het bouwen van een windmolen of huis niet meer doorgaan.

Wet juridisch niet houdbaar

Door die uitspraak van de Raad van State kwamen we in ‘de stikstofcrisis’. Sinds maart 2021 is er een nieuwe stikstofwet. Deze wet is echter wat GroenLinks betreft niet ambitieus genoeg. De verwachting is, dat net zoals de vorige stikstofwet, deze door de rechter ongeldig verklaard wordt. Over één à twee jaar zitten we in hetzelfde schuitje met een nieuwe stikstofcrisis.

Halvering veestapel

Er is in Nederland genoeg ruimte voor natuur en voor het bouwen van woningen, windmolens en dijken. Maar er moeten wel harde keuzes gemaakt worden. Het adviescollege Stikstofproblematiek dat onder leiding van Johan Remkes onderzoek heeft gedaan is er duidelijk over: we moeten de stikstofuitstoot halveren om onze natuur een kans te geven.

Op het moment is meer dan 75% van onze veeteelt bedoeld voor export. We hebben veel te veel dieren. Daarom willen wij de veestapel verkleinen. Ook laten wij koeien meer in de wei lopen. De boeren compenseren we voor het verlies. En we zorgen dat er weer een eerlijke prijs komt voor vlees.

Verder willen wij dat beschermde natuurgebieden niet alleen gehandhaafd blijven, maar dat er bovendien bufferzones omheen komen. Lees hier meer over onze opvattingen over natuurgebieden.

Groene mobiliteit

Om minder stikstofuitstoot te realiseren moeten er ook minder auto’s rijden en minder vliegtuigen vliegen. De auto’s die er nog zijn moeten elektrisch worden en de maximumsnelheid blijft 100 km/u. Vliegveld Lelystad gaat niet open.

Ons kamerlid Laura legt het uit Afspelen op YouTube