Middelbaar beroepsonderwijs

Zestig procent van de beroepsbevolking heeft een beroepsopleiding gevolgd. GroenLinks vindt dat er meer aandacht moet worden besteed aan het verbeteren van dit type onderwijs. Wij zijn nergens zonder secretaresses, timmermannen, verzorgenden of elektromonteurs.

Leraren

GroenLinks wil dat de kwaliteit van de mbo-opleidingen omhoog gaat, door alle leraren goed op te leiden. Zeker in de mbo-niveaus 1 en 2 gaat het vaak om kwetsbare jongeren, die begeleiding goed kunnen gebruiken. Werken in het beroepsonderwijs wil GroenLinks aantrekkelijker maken door een betere beloning, door startende docenten meer begeleiding te geven en door meer tijd beschikbaar te stellen voor (bij)scholing.

Begeleiding

Ook wil GroenLinks schooluitval tegengegaan met coaches en studiebegeleiders. De overgang van het vmbo naar het mbo is vaak het moment dat jongeren uitvallen. Juist dan kan individuele begeleiding helpen. Zorgleerlingen moeten veel meer aandacht krijgen.

Stage

Tot slot moet voorkomen worden dat mbo-studenten afhaken omdat ze geen stage kunnen vinden. GroenLinks vindt daarom dat scholen wettelijk verplicht moeten zijn om een stage- of leerwerkplek te regelen voor jongeren wanneer hen dat, buiten hun schuld, zelf niet is gelukt. Hiernaast krijgen bedrijven, als het aan GroenLinks ligt, de plicht om per vijftig werknemers minimaal één stageplek aan te bieden.