NAVO

GroenLinks kijkt kritisch naar de NAVO, het militaire bondgenootschap van de Verenigde Staten en vele andere westerse landen.

GroenLinks wil dat de NAVO daadkrachtiger op kan treden bij ernstige schending van mensenrechten.

Daarom moet de NAVO hervormd worden. De verhoudingen binnen de NAVO moeten ook anders: de Verenigde Staten zijn te dominant door hun sterke militaire capaciteit. GroenLinks wil dat Europa een grotere rol gaat spelen in de NAVO. Ook wil GroenLinks dat de NAVO beter wordt georganiseerd: democratischer en transparanter. Zo moet er een duidelijke en evenwichtige politieke leiding komen.

Regeringsleiders hebben in 2014 afgesproken om ernaar te streven 2% van het BNI uit te geven aan defensie. GroenLinks steunt deze afspraak niet. Wij willen een slanke maar robuuste defensie. GroenLinks erkent wel dat alle partijen evenredig moeten bijdragen aan de verdediging van het bondgenootschappelijk gebied, maar wij willen dat uitgaven gebaseerd worden op wat er daadwerkelijk nodig is, niet op basis van een vooraf bepaald budget.