De kansenongelijkheid is in het onderwijs toegenomen. Steeds vaker en steeds meer bepaalt het opleidingsniveau en het inkomen van je ouders je kansen in het onderwijs. Dat moeten we veranderen. Goede leraren zijn hierbij essentieel. Daarom moet er fors geïnvesteerd worden: docenten moeten meer tijd en ruimte krijgen voor lesvoorbereiding en klassengrootte bij complexe klassen moeten naar beneden. We zorgen dat barrières die doorstroming of stapelen van diploma’s onmogelijk maken worden opgeheven. 

Leraren

GroenLinks maakt zich zorgen over het tekort aan leraren. Er moet een nationaal plan van aanpak komen om dit op te lossen, in lijn met onze voorstellen: het beroep leraar moet meer waardering krijgen, de werkdruk moet omlaag door kleinere klassen en docenten moeten beter betaald worden.

Onderwijskwaliteit hangt in de eerste plaats af van de inzet en vaardigheden van leraren en de aandacht die zij aan leerlingen kunnen geven. Zij werken elke dag vol inzet voor onze kinderen. GroenLinks wil leraren weer de ruimte geven om hun werk te doen; door kleinere klassen, minder management en minder lesuren. Zo hebben leraren meer ruimte voor lesvoorbereiding, ontwikkeling en kunnen ze meer aandacht geven aan hun leerlingen. Dit alles komt uiteindelijk ten goede aan de leerlingen. Daarnaast wil GroenLinks dat lesgeven op het vmbo aantrekkelijker moet worden door leraren sneller te laten doorgroeien naar hogere schalen. Om dit te kunnen realiseren vindt GroenLinks dat er flink in onderwijs geïnvesteerd moet worden.

Kansenongelijkheid tegengaan

Niet iedereen met dezelfde talenten, heeft dezelfde kansen. De kansenongelijkheid is toegenomen. GroenLinks wil niet dat je portemonnee of opleiding van je ouders je kansen in het onderwijs bepalen. Doorstromen in het onderwijs moet mogelijk zijn. We geven kansen aan laatbloeiers en maken het onderwijsstelsel weer kansrijk. Ieder kind heeft recht op een brede brugklas zodat er voldoende tijd is om een goede schoolrichting te kiezen. Scholen krijgen hiervoor extra bekostiging. Ook schrappen we drempels die stapelen van diploma’s onmogelijk maken. GroenLinks wil dat er een doorstroomrecht komt. Zo moet je met een vmbo-diploma op niveau automatisch kunnen doorstromen naar het havo.

Scholen toetsen op kwaliteit, niet op rendement

Het economisme is dominant in het onderwijs. Scholen worden afgerekend op rendement of studiesucces. In het voortgezet onderwijs worden scholen bijvoorbeeld beoordeeld op het onderbouwrendement. Dit heeft grote negatieve gevolgen. Het beoordelen op bovenbouw- of onderbouwrendement heeft geleid tot risicomijdend gedrag, waardoor kinderen de dupe worden. GroenLinks wil kinderen juist alle kansen geven.

Scholen moeten worden beoordeeld op het gegeven onderwijs en niet op rendement. Geen afvinklijstjes. GroenLinks wil dat scholen en docenten van elkaar leren doormiddel van peer-review. Daarvoor moeten scholen en leraren voldoende tijd krijgen. 

Vmbo

GroenLinks vindt dat er extra aandacht moet komen voor het vmbo. Leerlingen die op het vmbo dreigen uit te vallen, krijgen wat GroenLinks betreft een eigen coach of studiebegeleider. 

Daarnaast moet werken op het vmbo aantrekkelijker worden gemaakt voor talentvolle docenten. Op dit moment worden vmbo-docenten vaak minder goed betaald dan docenten die lesgeven op andere schooltypes, zoals gymnasia, en een groot deel van de docenten is onbevoegd. Dat moet veranderen. Vmbo- en mbo-instellingen gaan beter met elkaar samenwerken voor een soepele doorstroom. Voor vmbo-basis- en kaderleerlingen komt er een mogelijkheid om aansluitend in een of twee jaar op dezelfde school een startkwalificatie te behalen.