Sociaal Europa

GroenLinks wil werk maken van een sociaal Europa: met meer solidariteit en minder ongelijkheid.

De crisis heeft een hoge sociale tol geëist. GroenLinks wil de werkloosheid en armoede tegengaan met groene investeringen die leiden tot duurzame werkgelegenheid en met een versterking van het Europees sociaal model. Iedereen in Europa moet kunnen rekenen op een sociaal vangnet in tijden van nood, een goede gezondheidszorg, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en een pensioen waarvan je goed kunt leven.

Timmerman

Om dit te bereiken stelt GroenLinks voor om het stabiliteits- en groeipact, dat zich veel richt op bezuinigen, te vervangen door een welvaarts- en duurzaamheidspact waarin houdbare overheidsfinanciën, werkgelegenheid en duurzaamheid op gelijke voet staan. Dit sociaal-economisch bestuur voor Europa staart zich niet blind op begrotingstekorten en overheidsschulden, maar stuurt economieën in de richting van een groene economie, hogere arbeidsparticipatie, goed onderwijs en minder ongelijkheid.

Aan de Europese interne markt hebben we veel welvaart te danken, maar als het aan GroenLinks ligt wordt die markt voorzien van veel betere bescherming van sociale rechten en voorzieningen. Om te voorkomen dat werkgevers concurreren ten koste van werknemers en sociale voorzieningen, zijn er Europese afspraken nodig over minimumlonen, een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting en een waterdichte aanpak van belastingontwijking. GroenLinks wil de regels voor het vrij verkeer van werknemers aanpassen om ook voor arbeidsmigranten het recht op gelijk loon voor gelijk werk te garanderen.