Parlementaire enquête

In september 2015 kwam naar buiten dat Volkswagen fraudeerde met de tests om nieuwe auto's goed te keuren (Dieselgate). Met speciale software zorgde Volkswagen ervoor dat haar auto's tijdens tests lagere uitstootwaardes haalden dan in daadwerkelijk gebruik. Volgens Europese regelgeving is het gebruik van deze software nadrukkelijk verboden.

Omdat het onduidelijk is in hoeverre nationale regeringen en de Europese Commissie hiervan al eerder op de hoogte waren, stelt het Europees Parlement – op initiatief van de Europese Groenen – een parlementaire enquêtecommissie in die deze fraude moet onderzoeken.