Wij willen:

  • Handel bevorderen, maar zonder schade aan mens, dier en milieu;
  • Handelsakkoorden aanmoedigen, maar geen samenwerking binnen CETA;
  • Eerlijke handel voor de EU met oog voor onze bedrijven.

De status van CETA

GroenLinks is tegen het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, CETA. Dit handelsverdrag is al aangenomen door het Europees Parlement en voorlopig in werking getreden. CETA is ook al goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar moet nog door de Eerste Kamer.

Vijf redenen tegen CETA

Stel je voor: de overheid verbiedt de gaswinning onder de Waddenzee bij Terschelling. Een Canadese multinational voert de gasboringen uit, en kan de Nederlandse staat, onder verwijzing naar CETA, aanklagen en een schadevergoeding eisen. Met als gevolg dat de overheid voortaan wel drie keer zal nadenken voordat ze eerlijk milieu- en klimaatbeleid invoert.

In het kort zijn dit onze vijf redenen tegen CETA:

1. CETA leidt tot afschrikwekkende claims en vleugellam milieubeleid

2. CETA doet te weinig voor dierenwelzijn en milieu

3. CETA benadeelt Europese boeren

4. CETA leidt tot nog meer CO2-uitstoot

5. CETA geeft grote bedrijven nóg meer macht

Betere eisen

Eerlijke handel kan een grote bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. GroenLinks is dus niet tegen handelsakkoorden, maar wij stellen er wel eisen aan. Het is belangrijk dat we handel bevorderen zonder dat dit schade oplevert aan mens, dier en milieu.