Wij willen:

  • De capaciteit vergroten;
  • Meer effectiviteit en minder kosten;
  • De bevoegdheid behouden om te beslissen over eigen militairen.

Samen de vrede bewaren

Nu al werken de lidstaten vaak samen onder de EU-vlag. Zo bewaken Europese soldaten schepen voor de kust van Somalië en proberen zij een einde te maken aan de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De EU onderneemt daarnaast ook civiele missies: Europese politiemensen en rechters assisteren bij de opbouw van een rechtstaat in Kosovo en helpen hun collega’s in Congo om een eind te maken aan de straffeloosheid van seksueel geweld.

Militaire capaciteiten beter op elkaar afstemmen

GroenLinks wil dat de legers van de EU-lidstaten nauwer gaan samenwerken. Wij steunen daarom de projecten voor gestructureerde samenwerking die door de EU zijn opgestart. Militaire capaciteiten van EU-landen moeten meer op elkaar worden afgestemd, zodat er meer effectiviteit kan worden behaald voor minder geld. De EU-battlegroups – samengestelde eenheden van meerdere EU-lidstaten – moeten structureel gefinancierd worden en beter worden ingezet. Wel wil GroenLinks dat nationale regeringen en parlementen de bevoegdheid blijven houden om te beslissen over het inzetten van eigen militairen.

De NAVO mag geen belemmering vormen voor Europese militaire integratie. Lidstaten blijven vrij om te bepalen hoe hoog hun bijdrage aan de NAVO is.