Thuiszorg

GroenLinks vindt dat thuiszorg essentieel is om mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis te kunnen laten wonen.

GroenLinks wil dat gemeenten extra geld krijgen voor meer thuiszorg en kleinschalige voorzieningen in de wijk, zoals dagbesteding voor demente ouderen. Investeer in meer personeel, in opleidingen en in de aantrekkelijkheid van het beroep van verzorgende. 

Prijs is niet het allerbelangrijkste

Gemeenten kopen thuiszorg in waarbij de prijs niet het allerbelangrijkste moet zijn; voorop moet staan dat gemeenten goede zorg inkopen en via langer lopende contracten dan nu het geval is, zodat mensen niet telkens een andere verzorger aan huis krijgen. Ook wil GroenLinks betere ondersteuning voor mantelzorgers; mensen die zorgen voor zieke familieleden of vrienden. Deze mensen zijn nu vaak overbelast.

Mantelzorgers moeten ook een dag of weekend vrij kunnen nemen en dat hun taak wordt waargenomen door een zorgmedewerker.