CETA (handelsakkoord Europese Unie-Canada)

GroenLinks is tegen het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, CETA. CETA is al door het Europees Parlement goedgekeurd en voorlopig ingegaan. Het is de bedoeling dat CETA op korte termijn door nationale parlementen wordt besproken.

CETA heeft te grote gevolgen voor onze samenleving en democratie. Buitenlandse bedrijven kunnen dankzij CETA Europese overheden aanklagen en het wordt moeilijker om Europese standaarden - denk aan milieunormen of sociale rechten - aan te scherpen.

CETA heeft te grote gevolgen voor onze samenleving en democratie. Buitenlandse bedrijven kunnen dankzij CETA Europese overheden aanklagen en het wordt moeilijker om Europese standaarden - denk aan milieunormen of sociale rechten - aan te scherpen.

CETA beperkt onze democratische zeggenschap

CETA is een handelsverdrag dat door alle Europese parlementen goedgekeurd moet worden In Nederland is er voor gekozen om de Tweede Kamer zich alleen over het arbitragesysteem mag de Tweede Kamer zich uitspreken, en zelfs dat alleen omdat de rechter dit heeft bevolen. GroenLinks vindt dat democratisch gekozen volksvertegenwoordigers moeten beslissen welke standaarden voor producten gelden en niet de grote bedrijven.

Duurzaamheid

Alhoewel CETA een hoofdstuk bevat over duurzame ontwikkeling, zijn de passages daaruit niet afdwingbaar, in tegenstelling tot de meeste andere onderdelen van het akkoord. Handelsoverwegingen wegen dus zwaarder dan de bescherming van consumenten, milieu, werknemers of dierenwelzijn.

Economische impact

De voorstanders van CETA wijzen op de economische groei die het handelsakkoord zou opleveren. Volgens de officiƫle berekeningen van de Europese Commissie zou dat jaarlijks 0,08 procent zijn, ongeveer 12 miljard euro of iets minder dan 24 euro per inwoner. Los van de vraag of de opbrengst van die economische groei ook gelijk verdeeld wordt over de inwoners van de Europese Unie, is het voor GroenLinks duidelijk dat die opbrengsten niet opwegen tegen de grote risico's voor onze democratie.