CETA (handelsakkoord Europese Unie-Canada)

Stel je voor: de overheid verbiedt de gaswinning onder de Waddenzee bij Terschelling. Wat zouden we ervan vinden als de Canadese multinational die de gasboringen uitvoert de Nederlandse staat kan aanklagen en een schadevergoeding kan eisen? Met als gevolg daar weer van dat overheden voortaan wel drie keer zullen nadenken voor ze eerlijk milieu- en klimaatbeleid invoeren?

GroenLinks is tegen het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, CETA. CETA is al door het Europees Parlement goedgekeurd en voorlopig ingegaan. Het is de bedoeling dat CETA op korte termijn door nationale parlementen wordt besproken. 

Waarom wij tegen dit handsverdrag zijn

1) CETA leidt tot afschrikwekkende claims en kans op vleugellam milieubeleid
2) CETA doet te weinig voor dierenwelzijn en milieu
3) CETA benadeelt Europese boeren
4) CETA leidt tot nog meer CO2-uitstoot
5) CETA geeft grote bedrijven nóg meer macht.
 

Alliantie tegen CETA

Samen met verschillende boeren zijn we de Alliantie tegen CETA gestart. Als bijzondere gelegenheidscoalitie gaan we de rest van de politiek er van overtuigen dat CETA van tafel moet.

Wil je weten wat jij kan doen om CETA te stoppen? Kijk dan op www.wijstoppenceta.nl