Diplomatie

Militairen lossen geen conflicten op, dat moeten diplomaten doen.

Alleen met meer geld en meer diplomatieke capaciteit kunnen we het grote aantal crises in de wereld het hoofd bieden en de wereld rechtvaardiger maken. Vredes-, mensenrechten- en ontwikkelingsdiplomatie moeten wat GroenLinks betreft voorrang krijgen boven economische diplomatie.

GroenLinks heeft zich de afgelopen jaren verzet tegen bezuinigingen op de begroting van Buitenlandse Zaken. Met succes: de Tweede Kamer heeft het GroenLinks-voorstel gesteund om de komende jaren weer meer geld aan diplomatie te besteden.