Hulp en Handel

Minister Ploumen probeert in haar beleid ontwikkelingssamenwerking en handel met elkaar te combineren. GroenLinks vindt dat beiden goed samen kunnen gaan, als niet uit het oog wordt verloren dat handel ook ten goede moet komen van ontwikkelingslanden en niet enkel de kas van BV Nederland dient te spekken. 

GroenLinks wil dat juist lokale bedrijven in ontwikkelingslanden zich door handelsrelaties met Nederlandse bedrijven kunnen ontwikkelen. Daarom moeten er ook eerlijkere Europese en internationale handelsregels komen. 

Ontwikkelingssamenwerking helpt, juist in sectoren waar de markt niet actief kan of wil zijn. Zoals onderwijs, gezondheidszorg of veiligheid. Voor een goede ontwikkeling van fragiele staten blijft ontwikkelingssamenwerking dus noodzakelijk.