Ontwikkelingssamenwerking

Een rechtvaardige wereld begint voor GroenLinks bij ontwikkelingssamenwerking die zich richt op het wereldwijd bestrijden van armoede en klimaatverandering. Projecten moeten gepaard gaan met maatregelen tegen verdere klimaatverandering, waar de armste mensen van de wereld als eerste last van zullen hebben. Een goed voorbeeld van hoe zowel armoede als klimaatverandering kan worden aangepakt, is door het herstellen van verdorde grond voor landbouwgrond voor de lokale bevolking.

Investeren in ontwikkeling

Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld. Nederland heeft een groot deel van die rijkdom te danken aan grondstoffen en arbeid uit minder welvarende landen. Wat GroenLinks betreft schept dat de morele plicht iets van onze welvaart terug te geven aan ontwikkelingslanden.

GroenLinks streeft ernaar dat Nederland 1% van het Bruto Nationaal Inkomen investeert in ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast moet er apart geld beschikbaar komen voor landen die zich aan willen passen aan de gevolgen van klimaatverandering en over willen stappen op schone energie. De opvang van asielzoekers mag niet langer worden gefinancierd uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Nederlandse inzet

Nederland moet zich op het gebied van ontwikkelingssamenwerking richten op onderwerpen waar het goed in is: duurzame voedselzekerheid, mensenrechten (waaronder specifiek vrouwenrechten en rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen), goed bestuur, duurzame economische ontwikkeling, schone energie en het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Deze Nederlandse inzet moet worden ingebed in een bredere internationale inzet.

Hulp en handel

Minister Kaag probeert in haar beleid ontwikkelingssamenwerking en handel met elkaar te combineren. GroenLinks vindt dat beide goed samen kunnen gaan, als niet uit het oog wordt verloren dat handel ook ten goede moet komen aan ontwikkelingslanden. Zie voor meer informatie het standpunt Hulp en handel.