Ontwikkelingssamenwerking

Een rechtvaardige wereld begint voor GroenLinks bij ontwikkelingssamenwerking, die zich richt op armoede de wereld uit helpen. Dit kan alleen als projecten voor ontwikkelingssamenwerking door de internationale gemeenschap toegespitst worden op de wensen en noden van mensen in ontwikkelingslanden.

Investeren in ontwikkeling

GroenLinks wil dat Nederland 1% van het Bruto Nationaal Inkomen investeert in ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast moet er geld beschikbaar komen om landen te steunen zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en over te stappen op schone energie. Deze klimaatfinanciering moet niet ten koste gaan van andere ontwikkelingsactiviteiten. Ook de opvang van asielzoekers mag niet langer ten koste van het budget voor ontwikkelingssamenwerking gaan.

Nederlandse inzet

Nederland moet zich op het gebied van ontwikkelingssamenwerking richten op onderwerpen waar wij goed in zijn: duurzame voedselzekerheid, mensenrechten (waaronder specifiek vrouwenrechten en rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders), goed bestuur, duurzame economische ontwikkeling, schone energie en het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Deze Nederlandse inzet moet worden ingebed in een bredere internationale inzet.

Hulp en handel

Ontwikkelingssamenwerking kan gecombineerd worden met handel. GroenLinks vindt dat beide goed samen kunnen gaan, zolang we niet vergeten dat de ontwikkelingslanden moeten profiteren van de handel. Deze manier van handel moet niet alleen de kas van BV Nederland spekken.

Lokale bedrijven

GroenLinks wil dat juist lokale bedrijven in ontwikkelingslanden zich kunnen ontwikkelen door handelsrelaties met Nederlandse bedrijven. Daarom moeten er ook eerlijkere Europese en internationale handelsregels komen. 

Ontwikkelingssamenwerking helpt, juist in sectoren waar de markt niet actief kan of wil zijn. Zoals in het onderwijs, de gezondheidszorg of bij de veiligheid. Voor een goede ontwikkeling van de armste landen blijft ontwikkelingssamenwerking dus noodzakelijk.