Humanitaire Interventies

Er woedt een groot aantal humanitaire crises in de wereld. Van de wreedheden van de Syrische president Assad en van IS in Syrië en Irak, tot de burgeroorlog in Zuid-Sudan. GroenLinks vindt dat de internationale gemeenschap de verantwoordelijkheid heeft alles op alles te zetten om grootschalig bloedvergieten te voorkomen. Wegkijken is geen optie, militair ingrijpen zonder aandacht te geven aan de oorzaken van het conflict evenmin.

Militaire inzet kan alleen succesvol zijn wanneer ze is ingebed in een langetermijnprogramma van diplomatie en ontwikkelingssamenwerking. GroenLinks vindt dat bij internationale missies deze 3D-benadering (diplomacy, development & defence) moet worden gevolgd. De nadruk moet liggen op diplomatie en ontwikkelingssamenwerking. Militair optreden blijft slechts een laatste redmiddel, dat pasingezet mag worden als alle andere middelen gefaald hebben. Langdurige betrokkenheid bij een land in crisis is noodzakelijk.