Studeren in Europa

Studeren in het buitenland verbreedt je horizon, vergroot je kansen op een baan en is ook gewoon leuk. GroenLinks wil dat er voor elke student een Erasmusbeurs beschikbaar is. Die moet ruim genoeg zijn om de extra kosten van een studiejaar in het buitenland te dekken.

Erasmus+

Studenten (wo, hbo én mbo) houden tegenwoordig hun studiefinanciering als ze in het buitenland gaan studeren. Maar de extra kosten van een studie in het buitenland zijn daarmee nog niet gedekt. Daarom wil GroenLinks dat er voor iedere student in de Europese Unie een Erasmusbeurs beschikbaar is. Daarmee moet je in elke fase van je studie (zoals bachelor, master, PhD) een jaar in het buitenland kunnen studeren of stage lopen.

Kenniseconomie

Het bedrag van de Erasmusbeurs ligt in Nederland tussen 150 en 250 euro per maand. Dat is geen vetpot. Nederland zit daarmee helemaal aan de onderkant van de Europese afspraken.

Een van de verklaringen voor die karigheid is het feit dat premier Rutte en zijn Europese collega's vorig jaar het voorgestelde bedrag voor het uitwisselingsprogramma Erasmus+ met twee miljard euro hebben verlaagd. Bij de strijd om de EU-meerjarenbegroting won de boerenlobby het van de kenniseconomie. GroenLinks was het daar niet mee eens. In het Europees Parlement stemden we tegen deze afspraak. We zetten ons in voor een ruimer budget voor Erasmus+. Dan kan de Erasmusbeurs per student worden verhoogd.

GroenLinks wil ook dat binnen elke bacheloropleiding gedurende minstens een semester ruimte wordt gereserveerd voor een studie in het buitenland.

Erasmus+