Studiefinanciering

GroenLinks zet zich hard in voor toegankelijk hoger onderwijs van hoge kwaliteit

GroenLinks wil studeren goedkoper maken door het collegegeld te verlagen. We willen bovendien dat het goedkoper wordt om te stapelen en verder te leren: een tweede bachelor of master zou geen extra collegegeld moeten kosten. Om ervoor te zorgen dat jongeren uit gezinnen met een lager inkomen een eerlijke kans hebben om te studeren, verhogen we de aanvullende beurs en maken we die voor een bredere groep beschikbaar. Wij willen dat deze ook beschikbaar wordt voor studenten met een beperking.

Studievoorschotmiddelen

Toen de basisbeurs werd afgeschaft, beloofde het kabinet dat het vrijgekomen geld (de zogenoemde studievoorschotmiddelen) geïnvesteerd zou worden in het onderwijs. Die verwachtingen zijn helaas niet helemaal waargemaakt. Er wordt minder geïnvesteerd in de kwaliteit van hoger onderwijs dan door het kabinet werd toegezegd. Het nieuwe stelsel levert meer financiële stress op bij studenten dan voorzien. Sommige studenten zien daarom af van (door)studeren. 

Een ontspannen samenleving

GroenLinks staat voor een ontspannen samenleving voor jong en oud. Wij denken daarom na over nieuwe vormen van studiefinanciering. Wij willen dat het hoger onderwijs ook voor studenten met een kleine portemonnee toegankelijk blijft.