Studiefinanciering

Toegankelijk hoger onderwijs.

Voor GroenLinks staat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voorop. Het moet goedkoper worden om te studeren, bijvoorbeeld door het collegegeld te halveren. GroenLinks wil dat het ook goedkoper wordt om te stapelen en verder te leren: universiteiten en hbo’s moeten voor een tweede bachelor of master hetzelfde collegegeld vragen. Om ervoor te zorgen dat jongeren uit gezinnen met een lager inkomen een eerlijke kans hebben om te studeren, verhogen we de aanvullende beurs en maken we die voor een bredere groep beschikbaar. Wij willen dat deze ook beschikbaar wordt voor studenten met een beperking.

Studievoorschot

Het studievoorschot zorgt ervoor dat de kosten van ons onderwijs eerlijker verdeeld worden, dat het onderwijs toegankelijk blijft en dat we tegelijkertijd extra investeren in beter hoger onderwijs: in aantrekken van meer en betere docenten zodat studenten beter, intensiever en persoonlijker leskrijgen.

De aanvullende beurs blijft beschikbaar voor studenten uit gezinnen met een lager inkomen. De studenten-OV-kaart is uitgebreid: ook MBO-studenten hebben hier nu recht op. Dat is belangrijk, zodat studenten tijdens hun opleiding kunnen blijven reizen voor hun studie of stage.

Aflossen

In het stelsel van het studievoorschot betaal je alleen terug als je dat kunt. Afgestudeerden die geen goede baan vinden, hoeven niet of heel weinig af te lossen. We hebben gezorgd voor een socialere aflossing dan voorheen. Gemiddeld zijn studenten één procent van hun inkomen kwijt aan de aflossing van hun lening. Je betaalt nooit meer dan vier procent van je inkomen aan aflossing. Vroeger was dit twaalf procent. Bovendien hoef je niet af te lossen als je minder dan het minimumloon verdient. Eerder moest dat al vanaf bijstandsniveau.