Verenigde Staten

Met de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten staat de band tussen Europa en Amerika onder druk. Trump lijkt niet geïnteresseerd in gedeelde waarden, maar alleen in het Amerikaans belang op de korte termijn. GroenLinks denkt dat een sterke Europese Unie, die opkomt voor mensenrechten, belangrijker is dan ooit.

De EU moet ook op militair terrein nauwer samenwerken en minder afhankelijk zijn van de VS. GroenLinks kijkt kritisch naar de NAVO, het militaire bondgenootschap van de VS en 27 andere Europese en Amerikaanse landen. De NAVO moet beter georganiseerd: democratischer en transparanter.