De plenaire zaal van het Europees Parlement
Europees Parlement

Europese democratie

De Europese Unie is de enige internationale organisatie met een direct gekozen parlement, het Europees Parlement. Maar de Europese democratie is nog niet af. Teveel besluiten worden genomen door regeringen achter gesloten deuren. En het is niet duidelijk hoe vergaand de invloed van lobbyisten op wetsvoorstellen is.

Spitzenkandidaat

De   inspraak   van   Europese   burgers   op   wie   aan   de   knoppen   zit   in   de   Europese   Unie   moet worden vergroot. Doordat partijen Europese lijsttrekkers  (‘Spitzenkandidaten’) naar voren schuiven als kandidaten voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, kunnen kiezers directer  invloed  uitoefenen  op  de politieke  kleur  van de  Commissie.

GroenLinks wil de Europese democratie versterken:

  • Europese burgers moeten makkelijker iets op de Europese agenda kunnen zetten. Daarom pleit GroenLinks voor een laagdrempeliger Europees burgerinitiatief.
  • De Europese democratie wordt versterkt door de invoering van Europese kieslijsten. Zo komen de lijsttrekkers en de kandidaten voor het Commissievoorzitterschap in alle lidstaten op het stembiljet. 
  • De nieuwe Commissievoorzitter wordt ook voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders. Deze EU-president maakt een begin met de openbaarheid van de euro(zone)toppen. 
  • Het kiesrecht voor het Europees Parlement wordt verlaagd naar 16 jaar. 
  • Het kiesrecht voor EU-burgers die in een ander EU-land wonen moet worden uitgebreid naar nationale en regionale verkiezingen.