Tom van den Nieuwenhuijzen

Tom van den Nieuwenhuijzen werd in coronatijd beëdigd. In korte tijd zette hij zich enorm in voor mensenrechten, voor vrouwen, meisjes en LHBTIQA+-mensen. Ook regelde hij een hoorzitting met grote kledingbedrijven en maakte hij een vijfpuntenplan voor de bescherming van Oeigoeren in China.

Suzanne zorgde voor een totale kanteling in het luchtvaartdebat met #meertreinenmindervliegen. de eerste vlucht ter wereld (Amsterdam-Brussel) stopte vanwege het klimaat. Suzanne zorgde voor een nachttrein naar Wenen en extra treinen naar Londen.

Ook zorgde ze ervoor dat 30 km rijden binnen de bebouwde kom de norm wordt. Dat is beter voor de natuur, en er vallen minder verkeersdoden. 

Foto van Suzanne Kröger, een witte vrouw. Ze draagt een zwarte blouse met groene en rode planten erop, heeft bruin haar en heeft een kleine glimlach.
Portetfoto van Paul Smeulders

Paul Smeulders knokte tegen de wooncrisis. Hij diende de iniatiefwet 'Eerlijke Huur' in die marktwerking in de vrije huur en speculanten aanpakt. Ook sloot hij het Woonakkoord en komt er dankzij Smeulders een Volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro voor betere leefbaarheid in wijken.

Verder heeft Paul meegewerkt aan het voorlopig pensioenakkoord. Hierin is onder andere geregeld dat de AOW-leeftijd minder hard stijgt, dat mensen met zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken en dat meer mensen pensioen gaan opbouwen. 

Wim-Jan zette zich in voor betere werkomstandigheden. Ook werkte hij eraan om de bijstand menselijker te maken en de boodschappenboete van tafel te krijgen. Hij strijdt tegen de wachtlijsten in de ggz en regelde extra budget voor opleidingsplekken voor GZ-psychologen.

Ook zorgde Renkema ervoor dat er tegenwoordig MRI-scans worden ingezet voor borstkankeronderzoek. Dit kan tot wel 100 levens per jaar redden. 

Wim jan vivid.jpg
Tweede kamerlid Bram van Ojik

Bram van Ojik zette zich in voor humaan vluchtelingenbeleid en de hervestiging van vluchtelingen in Griekenland, zoals uit afgebrand kamp Moria. Ook werkte hij eraan om ontbossing wereldwijd tegen te gaan, en schreef de strategie hoe Nederland zich kan verhouden tot China. 

Kathalijne Buitenweg was in 2017 formatiepartner van Jesse Klaver. Ze zette zich in om geweld tegen vrouwen te stoppen en leidde de commissie Digitalisering. Ze zorgde voor meer geld voor de zedenrecherche, pleitte ervoor deepnudes strafbaar te maken, en schreef over online vrouwenhaat.

Kathalijne Buitenweg
Nevin Ozutok

Nevin Özütok komt op voor lhbti+-rechten. Zo is discriminatie vanwege een beperking of seksuele gerichtheid nu ook in Artikel 1 van de Grondwet verboden. Ook is de discriminatie van transgender- en intersekse personen nu expliciet verboden in de Algemene wet gelijke behandeling.

Verder zette Nevin zich in voor het zorgpersoneel in Caribisch Nederland, zodat ook zij de bonus kregen bedoeld voor het zware werk tijdens de Coronacrisis.

Niels van den Berge werkte eraan om het toegang tot het recht te verbeteren, met een noodfonds voor sociale advocatuur. Door zijn aandringen komt er een actieplan om stagetekorten aan te pakken, een brigade om stagediscriminatie tegen te gaan, en noodsteun voor de culturele sector.

Niels van den Berge
Een vrijwilliger in GroenLinks jasje houdt de brief van Jesse op. Ze draagt een mondkapje.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je hier in voor updates van Jesse Klaver.

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.