De maatregelen om de corona-pandemie in te dammen zijn zwaar, maar noodzakelijk. In deze crisis is de belangrijkste oproep aan ons allen die van solidariteit. Thuis blijven zodat je zelf niet ziek wordt en thuis blijven zodat anderen niet ziek worden. Deze crisis vraagt om solidariteit: solidariteit van jongeren naar ouderen, solidariteit met onze chronisch zieken en solidariteit tussen landen.

Lees hier de reactie van Jesse Klaver op de maatregelen.

Gezondheid voor alles

De coronacrisis vraagt het uiterste van ons zorgsysteem. Ziekenhuizen zetten alles op alles om zorg te verlenen aan de stijgende hoeveelheid corona-patiënten. Het belangrijkste is nu dat we ervoor zorgen dat de mensen in de frontlinie van de zorg, zoals op de intensive care, maar ook in de verpleeghuizen, hun werk veilig kunnen blijven doen. Het gebruik van apps om de verspreiding van het virus in te dammen kan een goede aanvulling zijn op de strategie om uit deze crisis te komen, maar dit moet verbonden zijn aan heldere voorwaarden.

Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de zorg voor niet-coronapatiënten ook doorgaat. Mensen die afhankelijk zijn van psychische zorg of van wijkverpleging worden hard geraakt: zij dreigen geïsoleerd te raken, omdat het sociale leven stilligt. Soms worden hun behandelingen stopgezet vanwege het risico op besmetting van corona. We moeten zorgen dat zij straks er van op aan kunnen dat ze de zorg kunnen krijgen waar ze recht op hebben. Zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) moeten richtlijnen krijgen voor het bieden van alternatieve behandelingen, nu reguliere behandelingen door corona wegvallen. En patiënten moeten weten waar ze terecht kunnen als ze in psychische nood raken.

Tenslotte roepen wij het kabinet op om de voedselbanken te hulp te schieten nu veel vrijwilligers thuis moeten blijven door het virus.

Bescherm de economie

Wat betekent de coronacrisis voor de economie? Veel sectoren, zoals bijvoorbeeld de horeca, zijn enorm hard geraakt. GroenLinks vindt dat er een crisisinkomen moet komen voor mensen wiens inkomen nu wegvalt. Dit noodfonds moet ook voor oproepkrachten met een 0-urencontract een oplossing bieden. ZZP’ers die plots geen opdrachten meer hebben moeten snel inkomensondersteuning krijgen als dat nodig is. Onze oproep aan de regering: leg de rekening van deze crisis niet neer bij de meest kwetsbaren. Het voorstel van Kamerlid Bart Snels werd aangenomen door de Tweede Kamer. Extra aandacht is nodig voor flexwerkers.

Het is belangrijk dat we bedrijven steunen in deze tijd, zodat we banen van mensen nu en in de toekomst behouden. Maar als ze steun ontvangen, is het natuurlijk niet de bedoeling dat ze dividend uitkeren aan aandeelhouders. De steun is bedoeld voor mensen, niet voor het grote geld.

Kom jij zelf in economische problemen door de coronacrisis? Wij zetten hier op een rij waar je terecht kunt.

Een dak boven ieders hoofd

Veel huurders zijn bezorgd of zij de komende tijd hun maandelijkse huur kunnen blijven betalen. Sommige mensen hebben ineens hun baan verloren of hebben minder inkomsten dan gebruikelijk. Daarom verdienen huurders nu extra bescherming. Er moet een coulanceregeling komen voor mensen die door wegvallende inkomsten hun huur niet kunnen betalen. En er moet een regeling komen om huisuitzettingen tijdelijk op te schorten.

Meer duidelijkheid voor het onderwijs

Het sluiten van scholen is een noodzakelijke maatregel in de strijd tegen het coronavirus. Maar er zijn nog veel vragen. Wij pleiten voor meer duidelijkheid voor leerlingen, studenten en onderwijspersoneel. We hebben zorgen over leerlingen in het speciaal onderwijs. Voor hen en hun ouders heeft deze situatie extra impact. Ook moet er aandacht zijn voor kinderen en jongeren in onveilige gezinssituaties. Zij moeten de bescherming en hulp krijgen die ze nodig hebben.

Ondersteun kunst en cultuur

Juist nu geven boeken, films en muziek troost. Cultuur is van onschatbare waarde. Maar veel makers, podia en theaters dreigen door de coronacrisis de zomer niet te halen. Dat moeten we voorkomen. Daarom vragen we om een steunpakket voor de culturele sector. Tegelijkertijd zien we dat streamingsdiensten, zoals Netflix, extra geld verdienen nu mensen veel meer thuis zijn. Daarom willen wij dat de EU ervoor zorgt dat streamingsdiensten een eerlijke vergoeding betalen aan makers.

Internationale solidariteit 

Sommige landen worden door deze crisis nog harder getroffen dan andere. Europa moet nu solidariteit en daadkracht tonen zodat we deze tijd samen te boven komen. Het is goed dat de Europese Commissie 40 miljard euro heeft vrijgemaakt voor het aanpakken van de eerste gevolgen van de crisis. Om een grotere crisis in de eurozone te voorkomen moeten regeringsleiders hun woorden dat ze 'alles zullen doen wat nodig is' in concrete daden omzetten. Helaas staan de Nederlandse en Duitse regering hierbij nog op de rem, terwijl dit ook in ons belang is. Wij pleiten voor meer solidariteit tussen Europese landen, ook in de vorm van 'coronabonds'. Wil je meer weten over wat coronabonds precies zijn? Wij schreven deze handige explainer.

Daarnaast heeft GroenLinks grote zorgen over de situatie in Hongarije. De regering heeft daar het parlement de facto opgeheven, een maatregel die de autoritaire premier Orbán ongekende macht geeft. Lees hier onze explainer.

Tenslotte vragen wij aandacht voor de gevolgen van de crisis voor de meest kwetsbare landen.

Humaan vluchtelingenbeleid

Op de Griekse eilanden voltrekt zich op dit moment een enorme humanitaire ramp. Meer dan 42.000 vluchtelingen zitten op elkaar gepakt in krappe vluchtelingenkampen, zoals Moria op Lesbos. Er zijn niet genoeg medische en sanitaire voorzieningen om de eventuele verspreiding van een virus in te dammen. Daarom moeten we deze groep mensen zo snel mogelijk evacueren en een veilig onderkomen bieden.

Wil je meer weten?

Kijk voor de laatste informatie op de website van het RIVM. Meer nieuws van GroenLinks over het coronavirus vind je in het overzicht hieronder.

Heb je een vraag over het coronavirus? Stuur ons een berichtje via Whatsapp of stuur ons een mailtje. Wij proberen je zo snel mogelijk te beantwoorden.